Over Kroes Bootbouwers

Kroes Bootbouwers is gespecialiseerd in nieuwbouw en onderhoud van klassieke houten zeil- en motorjachten. Sinds medio 2014 is deze unieke werf in handen van Ronald & Ingeborg Grootjen.
Ronald Grootjen is van huis uit een Kampenaar. Hij volgde de HTS Scheepsbouw in Haarlem, werkte daarna bij werven als Vitters in Zwartsluis en stond aan de tekentafels bij Gerard Dijkstra, waar hij onder meer medeverantwoordelijk was voor het ontwerp van een houtepoxy motorviskotter. Ronald werkte 2,5 jaar mee aan het aftimmeren van de Wylde Swan, waarvoor hij ook twee sloepen bouwde, maakte een aantal jaren houten meubels en verrichte reparaties aan houtwerk van diverse jachten.
Ronald is een vakman met voorliefde voor houten schepen. Bovendien is hij, net als Gait Kroes vroeger, een echte jachtontwerper die precies in tekening kan brengen wat een opdrachtgever wil. Er zal voorlopig weinig veranderen in de gezellige haven van Kroes Bootbouwers in Kampen, waar ligplaatshouders pas weggaan als ze zijn overleden. Tenminste, als hun kinderen dan niet verder gaan varen in het schip van hun ouders. Ronald is daar duidelijk over: ‘Het in grote lijnen laten blijven zoals het is, dat is de kracht van de formule van deze unieke jachtwerf.’ Het echtpaar Grootjen woont met hun drie zoons in de woonark naast de werf van Kroes Bootbouwers. Ronald voert samen met de trouwe medewerkers Cor en Jos alle werkzaamheden uit, indien nodig bijgestaan door oud-eigenaar Nico Bakker. Zeker als er een nieuw schip moet worden gebouwd, is Nico van de partij om zijn kennis en vakmanschap over te dragen.

Geschiedenis Kroes Bootbouwers

In 1910 is de oprichter van de werf, Gerrit Albert Kroes, begonnen aan de IJsselkade in het centrum van Kampen met het vervaardigen van masten, blokken en pompen. Naast deze werkzaamheden werden ook reparaties en onderhoud uitgevoerd aan wherries van de Kamper Roei- en Zeilvereniging en aan de groeiende vloot van plezierscheepjes in Kampen. In 1920 verhuisde het bedrijf naar het Van Heutszplein en kreeg het een eigen loods van waaruit de werkzaamheden ongestoord konden worden verricht. Deze loods bood ook de mogelijkheid om winterberging voor jachtjes aan de bieden. geschiedenisboek_cover Kroes maakte kennis met de jachtontwerper J.P.G Thiebout en bouwde eind jaren 20 een aantal scheepjes in opdracht van hem. Hiermee kwam de focus van de werf meer op de jachtbouw te liggen, waar met de afsluiting van de Zuiderzee een goede markt voor was. En de jachtbouw was een goed alternatief voor het maken van masten waar met het verdwijnen van de zeevisserij uit Kampen nauwelijks meer vraag naar was. Omdat Kroes al werkte voor Kamper jachtbezitters en zelf liefhebber was van de watersport ging deze overgang naar de jachtbouw erg soepel. Kroes besefte dat bij het verleggen van de focus naar de jachtbouw een eigen jachthaven gewenst was, deze kwam er dan ook. Aan de Spoorkade kwam een eigen haven waar het gezin Kroes op een woonark bij ging wonen. Tegelijkertijd gingen de werkzaamheden op het Van Heutszplein onverminderd door, diverse scheepjes werden gebouwd en onderhoud werd verricht. Dat de activiteiten verdeeld waren over twee locaties had niet de voorkeur en de locatie op het Van Heutszplein begon te krap te worden. Toen in 1939 werd aangekondigd dat het Ganzendiep zou worden afgesloten van de IJssel zag Kroes mogelijkheden om werf en haven samen te laten komen op één locatie. In de zomer van 1940 kon Kroes dan ook ligplaatsen aanbieden op de nieuwe locatie. Door de Tweede Wereldoorlog kon de nieuwe werf nog niet worden opgebouwd dus werd zo goed en kwaad als het ging verder gewerkt op het Van Heutszplein.
In de eerste jaren na de oorlog kon Kroes Bootbouwers vanwege een tekort aan bouwmaterialen nog geen nieuwe werf opbouwen. Wel waren in de loop der jaren Kroes zijn zonen Gait en Siem meer en meer betrokken geraakt bij het bedrijf van hun vader. Gait had zich bekwaamt in het ontwerpen van jachten en Siem was opgeleid tot scheepswerktuigkundige. Het eerste ontwerp van Gait was ‘de Stormvogel’, die in 1942 werd gebouwd. Het tweede ontwerp van Gait’s hand was die van het sharpiekruisertje ‘Tomahawk’ dat in 1943 gerealiseerd werd. Gevolgd door de ‘Jupiter’ in 1947 die voor eigen gebruik werd gebouwd, en waarmee Gait en Siem Kroes vele wedstrijden hebben gewonnen en daarmee de werf meer bekendheid hebben gegeven. In 1949 was de nieuwe werf eindelijk helemaal gereed en kon worden begonnen aan het opbouwen van het bedrijf op de locatie waar het momenteel nog steeds is gevestigd. geschiedenisboek_haven In de jaren 50 en 60 floreerde Kroes Bootbouwers en ieder jaar werden meerdere schepen gebouwd. Naar zowel eigen ontwerp van Gait Kroes als reeds bestaande ontwerpen. Onder de eigen ontwerpen bevinden zich de typen: Jupiter, Boemerang, Scyth en verschillende kits getuigde schepen. Verder zijn er een aantal Deense Junior boten en een fors aantal Rivierklasses en Scandinavische Volksboten gebouwd. In deze periode hebben de gebroeders Kroes de reputatie verworven als werf waar kwalitatief hoogwaardige houten jachten worden gebouwd. Met de opkomst van de polyester jachtbouw in de jaren 70 nam de frequentie van nieuwbouw af en sinds de jaren 80 ligt de nadruk dan ook meer op het onderhouden en repareren van klassieke houten jachten. Ook op het gebied van het repareren en onderhouden van klassieke houten jachten is de werf onder leiding van de gebroeders Kroes en oud-werfbaas Nico Bakker uitgegroeid tot een betrouwbare partner waarbij kwaliteit voorop staat. De combinatie van nieuwbouw van houten jachten en het verrichten van onderhoud en alle voorkomende werkzaamheden heeft ervoor gezorgd dat Kroes Bootbouwers 163 jachten heeft voortgebracht en zijn 100 jarig bestaan heeft kunnen vieren, op naar de volgende 100 jaar!

Onze boten en hun verhalen

Kroes Bootbouwers heeft in de loop der jaren een flink aantal boten gebouwd. Vanwege de ambachtelijke werkwijze van deze scheepswerf zijn het zonder uitzondering unieke exemplaren. Iedere boot heeft ook een eigen levensloop. Tezamen schetsen deze boten de kleurrijke geschiedenis van Kroes Bootbouwers.

Jupiter

Scan_20160118_215759 De  Jupiter, een ontwerp van Gait Kroes die hij in de oorlogsjaren ontwierp. De Jupiter met het zeilnummer H100 is gebouwd van Lorken,  een naaldhout soort, aangezien de bouwmaterialen erg schaars waren zo direct na de oorlog.  Het jacht werd nog op de oude werf locatie aan het van Heutszplein gebouwd .(1947) . De Jupiter met de beide broers Kroes als bemanning was erg succesvol in de wedstrijden rond de jaren 50. ook werden er tochten gemaakt naar Engeland. Een foto van de H100 in aanbouw bij het van Heutszplein te Kampen (nu het pand van Aqua Shop)Jupiter H100 i aanbouaw

Totaal zijn er 4 Jupiters gebouwd op de werf.

1947  Jupiter H100, 

Bouwnr 89 in 1958 Adolfina Cornelia

Bouwnr 90  in 1958  de Hera,

Bouwnr 121  in 1964 Oostvaarder. (dieper onderwaterschip)

Hera gebouwd in opdracht van A.van West,  bouwnummer 90.   Zoals te zien is met zeilnummer H409. hera6 hera1 In het begin was er nog geen inboard, en hing er een BB motor aan de spiegel.

Oostvaarder  bouwnr  121  (nu Nepenthe)

Deze Jupiter heeft een diepere kiel en een hogere mast, het voorzeil is nog uitgevoerd met een fokkeboom zelfkerend.

haven

Noordvaarder
noordvaarder_01_klaar_voor_tewaterlating
Bysfeint
bysfeint_01
Scyth
isolde_skyth_tekening02 isolde_skyth_tekening01
Boemerang

Boemerang

Ontwerp van Gait Kroes naar aanleiding van ontwerpwedsrijd  prijsvraag Waterkampioen.

Zeiljacht zeewaardig genoeg voor Zuiderzee, en Zeeuwse stromen geschikt voor 3 personen en een lengte  over alles van 7,45m

Totaal zijn er tot op heden 3 Boemerangs gebouwd bij  onze werf:

Bouwnr 75  Bruno    1952

Bouwnr 85 Duyfken 1957

Bouwnr 109 Mintje  1961